Támba Renátó-Gyermekkor a vásznakon

Támba Renátó-Gyermekkor a vásznakon
2018. január 04. csütörtök
|

Adatlap

Szerző:Támba Renátó
Cím:Gyermekkor a vásznakon-A dualizmus kori gyermekszemlélet az alföldi iskola festészetében
Kiadó:Ad Librum Kiadó
Oldalszám:436 oldal
Kiadás éve:2017
Webáruház:bookline

Tartalom:

Támba Renátó (1987-) író, gyermekkor-kutató. Doktori értekezését 2016-ban védte meg a Debreceni Egyetemen, gyermekkor-történeti ikonográfia tudományterületen. Jelen mű disszertációja javított változata, s az alföldi iskola festőinek gyermekábrázolásait járja körbe a gyermekszemlélet történeti kutatásának tükrében.

Dr. Fenyő Imre – egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pedagógia Tanszék: A szerző olyan kutatási témát választott, amely a szélesebb értelemben vett interdiszciplináris kultúratudományok területén belül is hiánypótló jelentőségű. Képleírásai egyszerre szakszerűek és átéltek, tárgyiasak és asszociatívak, valamint referencia-gazdagok, irodalmi és művészettörténeti szempontból egyaránt.” Dr. Vitéz Ferenc – főiskolai docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi tanszék „Támba Renátó írása rávilágít arra, hogy a képekről kiolvasható legjellemzőbb narratívák szerint a gyermek többnyire függelékként jelenik meg. Egyaránt lehet a gyámolító anya függeléke, a családi gazdaság folytonosságát szavatoló munkaerő, a paraszti életideált megtestesítő személy, a termékenység potenciális hordozója, esetleg a megújulás szimbóluma. E mű tekintélyes képanyag elemzésére vállalkozik, s fontos neveléstudományi eredményekre jut a kutatásmetodológia és az eredmények tekintetében egyaránt.

Beleolvasás a könyvbe:

Támba Renátó-Gyermekkor a vásznakon

A hozzászólások átalakítás miatt nem működnek